Media społecznościowe

W ciągu ostatnich lat media społecznościowe nie tylko zdobyły silną pozycję jako nowa forma komunikacji międzyludzkiej, ale również stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Wymiana poglądów i pomysłów jest dziś łatwiejsza niż kiedykolwiek, a portale społecznościowe mają olbrzymi wpływ na opinię społeczną.

Media społecznościowe (ang. „Social media”) to środki masowego przekazu, które służą do społecznościowych interakcji. Posiadają one rozbudowane narzędzia komunikacyjne, wykraczające poza dotychczas istniejącą komunikację międzyludzką oraz są wszechobecnie dostępne.

Występują pod wieloma postaciami, w tym m.in.:

  • blogów i mikroblogów (np. Twitter)
  • społeczności kontentowych (np. YouTube, Wikipedia)
  • serwisów (portali) internetowych- np. Facebook, Nasza Klasa
  • wirtualnych światów społecznościowych (np. Second Life)
  • wirtualnych światów gier (np. World od Warcraft)